سیستم تزریق ™BD Uniject

سیستم تزریق از پیش پرشدنی ™BD Uniject یک سیستم دارورسانی همه کاره می‌باشد که برای تزریقات عضلانی (IM) یا زیر جلدی (SC) مورد استفاده قرار می‌گیرد. کارکنان مراقبت‌های بهداشتی و غیربهداشتی به طور یکسان می‌توانند از آن برای برنامه‌های توسعه استفاده کنند و در عین حال از استفاده مجدد و نامناسب سوزن در کشورهای در حال توسعه محافظت می‌کند و همچنین تحویل واکسن آماده تزریق را در سراسر جهان ممکن می‌سازد.

Reduced errors

این سیستم از پیش پر شده در مقایسه با محلول ویال به کاهش خطاهای دارو و دوز کمک می‌‎کند.

Material safety

سیستم تک دوز از استفاده مجدد جلوگیری می‌کند، در حالی که بسته بندی آن طوری طراحی شده است که امکان دستکاری و جعل را غیرممکن می‌سازد.

Minimal contamination

این سیستم ضایعات مواد آلوده را که نیازمند دفع هستند، به حداقل می رساند.

Sterile delivery

سیستم به صورت استریل، تمیز و آماده برای پر کردن تحویل داده می‌شود.

کاتالوگ

لطفا جهت دانلود کلیک نمایید

سیستم تزریق از پیش پرشدنی ™BD Uniject یک سیستم دارورسانی همه کاره می‌باشد که برای تزریقات عضلانی (IM) یا زیر جلدی (SC) مورد استفاده قرار می‌گیرد.