پلانجر رادهایBD

پلانجر رادهایBD در اندازه و رنگ های مختلف جهت سفارشی سازی محصول شما و تکمیل سیستم سرنگ موجود می باشد.