سرنگ ™BD Hypak برای داروهای ضد انعقاد

سرنگ ™BD Hypak برای داروهای ضد انعقاد، یک سرنگ شیشه‌ای با سرسوزن ثابت ½-اینچی و یک سیستم استاندارد انتقال دارو آماده به تزریق می باشد. از این سرنگ ها به عنوان به یک راه حل مقرون به صرفه برای مشتریان داروهای ضد انعقاد استفاده می شود.

سرنگ BD Hypak غیر بایوتک برای داروهای ضد انعقاد، مجهز به سرسوزن با گیج 27 و دارای 5 برش (5Bevels) جهت کاهش درد هنگام تزریق می باشد که در تولید انوکساپارین و سایر داروهای غیربایوتک مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سرنگ ها دارای درپوش سرسوزن غیرقابل انعطاف (Rigid Needle Shield) هستند و در حجم های 0/5 و 1 میلی لیتر به صورت مدرج یا غیر مدرج قابل سفارش گذاری می‌باشند.

 

Hypak for Non-biotech تکنولوژی 5Bevel سرسوزن

سرسوزن های عادی 3 برش در قسمت انتهایی دارند. کمپانی BDبا افزودن 2 برش جدید و ایجاد 5 برش بسیار منظم در قسمت انتهایی سر سوزن ورود سرسوزن به پوست را تسهیل نموده است.

این تکنیک با شماره حق مالکیت تجاری US5752942 A توسط کمپانی BD ثبت شده است.

کاتالوگ

لطفا جهت دانلود کلیک نمایید