سیستم انتقال دارو اسپری بینی Accuspray

سیستم انتقال دارو اسپری بینی Accuspray، یک راه نوینی را در تجویز سرنگ‌های واکسن آماده به تزریق نمایان کرده که مسیرهای متعددی از گزینه های تجویز را فراهم می آورد و در عین حال به افزایش نتایج واکسیناسیون کمک می کند. این سیستم، یک روش دارورسانی از طریق بینی به صورت تک دوز یا دو دوز بوده که بر اساس فناوری اثبات شده BD Hypak™ SCF™ (استریل، تمیز و آماده پر کردن) می باشد. با استفاده از سیستم اسپری بینی ™BD Accuspray، ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی می توانند اسپری بینی دارویی دقیق و کاربرپسند را برای تجربه مثبت بیمار ارائه دهند.

حجم قابل سفارش گذاری برای این سرنگ ها 0/5 میلی لیتر می‌باشد.

کاتالوگ

لطفا جهت دانلود کلیک نمایید