بک استاپ های BD

بک استاپ های BD برای بهبود کار با سرنگ و کنترل تزریق طراحی شده اند. آنها به راحتی در اندازه های مناسب و رنگ های متنوع موجود هستند و می توانند سیستم سرنگ شما را به درستی تکمیل کنند.