سرنگ BD Hypak SCF™ PRTC

سرنگ شیشه ای آماده به تزریق (Plastic Rigid Tip Cap) BD Hypak SCF™ PRTC، به صورت استریل، تمیز و آماده برای پر کردن (BD SCF™) تحویل داده می‌شود و در اندازه‌های 1 تا 20 میلی لیتر موجود است. این سرنگ‌ها با ترکیب نظرات کادر درمان طراحی شده است تا استفاده آسان و ایمنی داشته باشد.

سرنگ BD Hypak SCF™ PRTC دارای یک درپوش بسته است که با طراحی آسان و ایمن خود، امکان باز و بسته کردن پیچشی را فراهم می‌آورد (مکانیسم پیچشی آشنا برای جدا کردن درپوش)

Volume

موجود در حجم‌های 1 میلی لیتر استاندارد، 1 میلی لیتر بلند، 1/25 میلی لیتر، 2/25 میلی لیتر، 3 میلی لیتر، 5 میلی لیتر، 10 و 20 میلی لیتر

کاتالوگ

لطفا جهت دانلود کلیک نمایید