استاپرهای BD

استاپرهای BD  را جزئی از سیستم سرنگ می‌دانند که با طراحی یکپارچه، خواص مکانیکی بهینه و کاهش احتمال تداخل شیمیایی با دارو، کیفیت را تضمین می‌کند. همچنین از طریق فراهم کردن داده های مکانیکی و تحلیلی جامع، پروسه ثبت دارو را ایمن و زمان عرضه به بازار را کوتاه کرده و با توجه به منابع تامین متعدد، امکان انعطاف و انطباق با نیاز شرکت‌ها را نیز به وجود می‌آورد.

کاتالوگ

لطفا جهت دانلود کلیک نمایید