تتاگام پی – ایمونوگلوبولین کزاز انسانی

SKU: deb10517653c-7-1-1-1-1 Category:
Brand Name

تتاگام پی

Generic Name

ایمونوگلوبولین کزاز انسانی

Indication

الف) پيشگيري بعد از ايجاد جراحت
پيشگيري فوري بعد از ايجاد زخم‌های مستعد کزاز در بيماراني که:
• به ميزان كافي واكسينه نشده‌اند.
• وضعيت ايمن سازي آن‌ها دقيقاً مشخص نيست.
• نقص شديد در توليد آنتی‌بادی دارند.

ب) درمان کزاز با علائم باليني واضح
ايمونوگلوبولين كزاز به جز در موارد منع مصرف يا اثبات واکسيناسيون کافی، همواره می‌بايست همراه با واكسيناسيون فعال كزاز تجويز گردد.
گایدلاین‌های WHO و سایر دستورالعمل رسمی درباره مصرف عضلانی ایمونوگلوبولین کزاز انسانی درنظر گرفته شود.

Dosage Forms

محلول جهت تزریق در سرنگ آماده تزریق، 250 واحد، 1 میلی لیتر

Rout of Administration

تزریق عضلانی

Storage

• محصول در یخچال (2 تا 8 درجه سانتی گراد) نگهداری شود.
• محصول نباید یخ بزند.
• به منظور محافظت در برابر نور، محصول در جعبه خارجی آن نگهداری شود.

Manufacturer

CSL Behring GmbH

Country of Origin

آلمان