روفیلاک – ایمونوگلوبولین آنتی-دی انسانی

SKU: deb10517653c-7-1-1-1 Category:
Brand Name

روفیلاک

Generic Name

ایمونوگلوبولین آنتی-دی انسانی

Indication

الف) پیشگیری از ایمنی‌زایی Rh(D) در بانوان Rh(D) منفی
پروفیلاکسی قبل از زایمان:
• پروفیلاکسی برنامه‌ریزی شده قبل از زایمان
• سقط/تهدید سقط، بارداری خارج رحمی یا مول هیداتیدیفرم
• خونریزی transplacental حاصل از خونریزی قبل از زایمان، آمنیوسنتز، نمونه برداری از پرزهای جفتی یا روش‌های دستکاری شده زایمانی برای مثال external version، یا ترومای شکمی

پروفیلاکسی بعد از زایمان:
زایمان یک نوزادRh(D) مثبت (D weak, D partial، D)
زمانی فرض می‌کنیم که در بارداری ناسازگاری Rh(D) وجود دارد که جنین/نوزاد Rh(D) مثبت یا ناشناخته داشته باشد یا اگر پدرRh(D) مثبت یا ناشناخته داشته باشد.

ب) درمان افراد با Rh(D) منفی پس از انتقال ناسازگار خون Rh(D) مثبت یا سایر محصولات حاوی گلبول‌های قرمز خون

Dosage Forms

محلول جهت تزریق در سرنگ آماده تزریق، 300 واحد/2 میلی لیتر

Rout of Administration

تزریق عضلانی

Storage

• محصول در یخچال (2 تا 8 درجه سانتی گراد) نگهداری شود.
• محصول نباید یخ بزند.
• به منظور محافظت در برابر نور، سرنگ محصول(داخل بلیستر اصلی) و در جعبه خارجی آن نگهداری شود.

Manufacturer

CSL Behring AG

Country of Origin

سوئیس