فلواد – واکسن آنفلوانزا (آنتی ژن سطحی، غیر فعال) ادجوانت

SKU: deb10517653c-7-1-1-1-1-2 Category:
Brand Name

فلواد

Generic Name

واکسن آنفلوانزا (آنتی ژن سطحی، غیر فعال) ادجوانت

Indication

ایمن سازی فعال علیه آنفلوانزا در سالمندان (65 سال به بالا)، به خصوص در افرادی که خطر عوارض ناشی از آنفلوانزا در آن‌ها بیشتر است ( برای مثال بیماران تحت تاثیر بیماری‌های مزمن زمینه‌ای شامل: دیابت، بیماری‌های قلبی عروقی و تنفسی). استفاده از فلواد بایستی با در نظر گرفتن توصیه‌های رسمی باشد.

Dosage Forms

سوسپانسیون جهت تزریق در سرنگ آماده تزریق، 1 دوز، 0.5 میلی لیتر

Rout of Administration

تزریق عضلانی به ماهیچه‌ی دلتوئید

Storage

• فلواد باید در یخچال (2 تا 8 درجه سانتی گراد) نگهداری شود.
• محصول نباید یخ بزند.
• دور از نور نگهداری شود.

Manufacturer

CSL Seqirus

Country of Origin

ایتالیا