بریپلکس پی/ان – پروترومبین کمپلکس انسانی

SKU: deb10517653c-4 Category:
Brand Name

بریپلکس پی/ان

Generic Name

پروترومبین کمپلکس انسانی

Indication

الف) درمان و پیش گیری از خونریزی حین عمل در شرایط کمبود اکتسابی فاکتورهای انعقادی کمپلکس پروترومبین، مانند کمبود ناشی از درمان با آنتگونیست‌های ویتامین K، یا در صورت مصرف بیش از حد آنتاگونیست‌های ویتامین K، زمانی که اصلاح سریع کمبود نیاز باشد.

ب) درمان و پیش گیری از خونریزی حین عمل در شرایط کمبود ارثی هر یک از فاکتورهای انعقادی وابسته به ویتامین K زمانی که محصولات فاکتور انعقادی خاص خالص در دسترس نیستند.

Dosage Forms

ویال حاوی پودر به همراه حلال جهت تهیه محلول برای تزریق، 500 واحد

Rout of Administration

تزریق وریدی آهسته

Storage

• محصول نباید در دمای بالای 25 درجه سانتی گراد نگهداری شود.
• محصول نباید یخ بزند.
• به منظور محافظت در برابر نور، ویال در جعبه خارجی آن نگهداری شود.

Manufacturer

CSL Behring GmbH

Country of Origin

آلمان