بریپلاست کمبی ست – کیت سیلانت فیبرین

SKU: deb10517653c-3 Category:
Brand Name

بریپلاست کمبی ست

Generic Name

کیت سیلانت فیبرین

Indication

به عنوان درمان حمایتی زمانی که تکنیک‌های استاندارد جراحی کافی نباشند:
الف) برای بهبود هموستاز (از جمله درمان زخم معده خونریزی دهنده با آندوسکوپی)
ب) به عنوان چسب بافت‌ها برای تقویت چسبندگی / آب‌بندی یا به عنوان حمایت از بخیه

Dosage Forms

2 ویال حاوی پودر به همراه 2 ویال حاوی حلال جهت سیلانت، 1 میلی لیتر
2 ویال حاوی پودر به همراه 2 ویال حاوی حلال جهت سیلانت، 3 میلی لیتر

Rout of Administration

استفاده بر روی ضایعه
فرآورده نباید به صورت وریدی به کار رود.

Storage

• محصول در یخچال (2 تا 8 درجه سانتی گراد) نگهداری شود.
• محصول نباید یخ بزند.
• به منظور محافظت در برابر نور، ظرف دارو در جعبه خارجی آن نگهداری شود.

Manufacturer

CSL Behring GmbH

Country of Origin

آلمان