آنژیوادم ارثی چیست؟

آنژیوادم ارثی یک بیماری ژنتیکی نادر و بالقوه تهدید کننده حیات محسوب می‌شود که شامل [...]

بیماری پنوموکوکی

بیماری پنوموکوکی یک عفونت جدی است که توسط باکتری استرپتوکوک پنومونیه ایجاد می‌شود و می‌تواند [...]

پنوموسیل – واکسن کونژوگه پلی ساکاریدی پنوموکوک (10 ظرفیتی)

پنوموسیل یک واکسن کنژوگه است که فرد را در برابر بیماری‌های ناشی از باکتری استرپتوکوک [...]