محافظ سرسوزن ™BD Preventis

سیستم محافظ سرسوزن ™ BD Preventis قابلیت فعال سازی و کنترل با یک دست را امکان پذیر می کند بدین صورت که پس از اتمام تزریق و بعد از فعال شدن با اشاره دست، سوزن را محافظت می‌کند. این سیستم از سرنگ های سرسوزن متصل تا طول 1/2 اینچ پشتیبانی می‌کند.

سازگاری سرنگ

این سیستم با سرنگ های 0/5 و 1 میلی لیتری ™BD Hypak سرسوزن متصل سازگار است.

راحتی مونتاژ (سرهم کردن)

سیستم BD Preventis برای اتصال با سرنگ‌های آماده تزریق تحویل داده می‌شود.

مونتاژ

این سیستم برای خطوط پر کنی محصول با سرعت کم تا سرعت زیاد بدون تغییر در عملیات پر کردن استریل طراحی شده است.

کاتالوگ

لطفا جهت دانلود کلیک نمایید