دستگاه خود تزریق یکبار مصرف ™BD Physioject

دستگاه خود تزریق یکبار مصرف BD Physioject یک خود تزریق یکبار مصرف برای سرنگ‌های از پیش پر شده است. این دستگاه با ترکیب نظرات بیماران و مطالعات دقیق فاکتورهای انسانی، به گونه‌ای طراحی شده است که به طور کامل با سرنگ شیشه‌ای آماده به تزریق 1 میلی لیتری بلند ™BD Neopak یا سرنگ شیشه‌ای آماده به تزریق 1 میلی لیتری بلند BD Hypak™ for Biotech ادغام شود تا از عملکرد بهینه سیستم اطمینان حاصل گردد.

دستگاه خود تزریق یک میلی لیتر ™BD Physioject با یک دکمه فعال شده و از نظر تجاری برای درمان بیماری‌های مزمن اثبات شده است.

Automatic safety features

ویژگی ایمنی این دستگاه بدین صورت طراحی شده است که سرسوزن را همیشه پنهان و محافظت می کند و همچنین درپوش از باز شدن مجدد دستگاه زمانی که یکبار قبلا استفاده شده، جلوگیری می‌کند.

Enhances the patient injection experience

دستگاه خود تزریق یکبار مصرف BD Physioject™ 1 میلی لیتر به گونه‌ای طراحی شده است که فعال سازی مناسب، تزریق کامل و اطمینان از تزریق با عمق کنترل شده را داشته باشد.

Ease of use

در سال 2015 توسط بنیاد آرتریت به عنوان محصولی با استفاده آسان™ تایید شده است.

Supports patient safety

دستگاه خود تزریق یکبار مصرف ™BD Physioject یک میلی‌لیتری با ویژگی محافظت کامل از آسیب ناشی از اشیای تیز مانند سرسوزن طراحی شده است.

Commercially proven

دستگاه خود تزریق ™BD Physioject یک میلی لیتری یک راه حل تجاری اثبات شده و قابل اعتماد است که با داده‌های دقیق بالینی و عوامل انسانی پشتیبانی می‌شود.

A heritage of excellence

دستگاه خود تزریق ™BD Physioject یک میلی لیتری بر پایه دانش، داده‌ها و تجربه به دست آمده است و با بیش از 10 سال تجربه تاکنون بیشتر از 118 میلیون واحد از آن به فروش رسیده است.

ویدیو

کاتالوگ

لطفا جهت دانلود کلیک نمایید