هیومیت پی – فاکتور هشت انعقادی انسانی/فاکتور ون ویلبرند انسانی

SKU: deb10517653c-6 Category:
Brand Name

هیومیت پی

Generic Name

فاکتور هشت انعقادی انسانی/فاکتور ون ویلبرند انسانی

Indication

الف) بیماری ون ویلبرند (VWD):
هیومیت پی به منظور پیشگیری و درمان خون ریزی‌ها یا خون ریزی حین عمل جراحی ناشی از کمبود فاکتور ون ویلبرند استفاده می شود، هنگامی که درمان با دسموپرسین (DDAVP) به تنهایی بی اثر می باشد یا منع مصرف دارد.

ب) هموفیلی نوع A (کمبود ارثی فاکتور VIII):
هیومیت پی به منظور پیشگیری یا توقف خونریزی‌های ناشی از کمبود فاکتور VIII در خون استفاده می شود.
همچنین ممکن است در مدیریت کمبود اکتسابی فاکتور VIII و درمان بیماران دارای آنتی بادی بر علیه فاکتور VIII نیز استفاده شود.

Dosage Forms

ویال حاوی پودر به همراه حلال جهت تهیه محلول برای تزریق یا انفوزیون، 500 واحد فاکتور هشت/1200 واحد فاکتور ون ویلبرند
ویال حاوی پودر به همراه حلال جهت تهیه محلول برای تزریق یا انفوزیون، 250 واحد فاکتور هشت/600 واحد فاکتور ون ویلبرند

Rout of Administration

تزریق یا انفوزیون وریدی

Storage

• محصول نباید در دمای بالای 25 درجه سانتی گراد نگهداری شود.
• محصول نباید یخ بزند.
• به منظور محافظت در برابر نور، ویال در جعبه خارجی آن نگهداری شود.

Manufacturer

CSL Behring GmbH

Country of Origin

آلمان