آلبومین انسانی بهرینگ کم نمک – آلبومین انسانی

SKU: deb10517653c-7-1 Category:
Brand Name

آلبومین انسانی بهرینگ کم نمک

Generic Name

آلبومین انسانی

Indication

افزایش فشار انکوتیک در مورد کمبود انکوتیک.
به عنوان یک محلول 5-4 % رقیق شده و برای جایگزینی حجم ایزو-انکوتیک با اثر طولانی مدت است.
درمان کمبود آلبومین.

Dosage Forms

محلول جهت انفوزیون 20% در حجم 50 میلی لیتر

Rout of Administration

انفوزیون درون وریدی

Storage

• محصول نباید در دمای بالای 25 درجه سانتی گراد نگهداری شود.
• محصول نباید یخ بزند.
• به منظور محافظت در برابر نور، ویال در جعبه خارجی آن نگهداری شود.

Manufacturer

CSL Behring GmbH

Country of Origin

آلمان