پنوموسیل – واکسن کونژوگه پلی ساکاریدی پنوموکوک (10 ظرفیتی)

SKU: deb10517653c-7-1-1-1-1-2-1-1-1 Category:
Brand Name

پنوموسیل

Generic Name

واکسن کونژوگه پلی ساکاریدی پنوموکوک (10 ظرفیتی)

Indication

ایمن‌سازی فعال در برابر بیماری‌های تهاجمی، پنومونی و عفونت گوش میانی حاد ناشی از استرپتوکوک پنومونیه سروتیپ‌های 1، 5، 6A، 6B، 7F، 9V، 14، 19A، 19F و 23F در نوزادان و کودکان نوپا از سن 6 هفته تا 2 سال.
استفاده واکسن باید بر اساس توصیه‌های مرتبط مشخص شود و به کارگیری آن با توجه به تاثیر سن و اپیدمیولوژی منطقه‌ای بر بیماری در نظر گرفته شود.

Dosage Forms

ویال حاوی سوسپانسیون جهت تزریق، 1 دوز، 0.5 میلی لیتر
ویال حاوی سوسپانسیون جهت تزریق، 5 دوز، 2.5 میلی لیتر

Rout of Administration

تزریق عضلانی

Storage

• این واکسن باید در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد نگهداری شود.
• محصول نباید یخ بزند.
در صورت یخ زدگی واکسن باید دور انداخته شود.
• یک رسوب سفید ریز با مایع رویی شفاف بی رنگ ممکن است پس از نگهداری ویال مشاهده شود. این نشانه خراب شدن نیست.

Manufacturer

Serum Institute of India

Country of Origin

هند