سیستم ایمنی و محافظتی

کمپانی BD طیف گسترده‌ای از سیستم‌های ایمنی و محافظ را ارائه می‌دهد که دارای فناوری نوآورانه سیستم محافظ سوزنی برای داروی تزریقی شما هستند. با این سیستم‌های اختصاصی، می‌توانید از افزایش مستمر خطرات و هزینه‌های صدمات ناشی از سوزن که سازمان‌های دولتی را برای اجرای قوانین سخت‌گیرانه‌تر هدایت می‌کند، جلوگیری نمایید.1

ارتباط با ما

سیستم ایمنی و محافظتی

فلنج انگشتی BD

سیستم ایمنی و محافظتی

محافظ سرسوزن BD UltraSafe Plus™ passive

سیستم ایمنی و محافظتی

محافظ سرسوزن ™BD Preventis

سیستم ایمنی و محافظتی

محافظ سرسوزن ™BD UltraSafe Passive


منبع: 1. Wilson SP, Miller J, Mahan M, Krupp S. The urban emergency department: A potential increased occupational hazard for sharps-related injuries. Academic Emergency Medicine. 2015;22:1348–1350.