سیستم سرنگ آماده تزریق

چه برای داروهای بیولوژیک، واکسن‌ها، ضد انعقادها، یا مولکول‌های کوچک، سیستم‌های سرنگ پلیمری و شیشه‌ای قابل پرکردن (آماده تزریق) BD می‌توانند به طور موثر، قابل اعتماد و پیوسته به درمان دارویی که ارائه می‌کنید، کمک کنند.

ارتباط با ما

سیستم سرنگ آماده تزریق

استاپرهای BD

سیستم سرنگ آماده تزریق

بک استاپ های BD

سیستم سرنگ آماده تزریق

پلانجر رادهایBD

سیستم سرنگ آماده تزریق

سرنگ BD Hypak SCF™ PRTC

سیستم سرنگ آماده تزریق

سرنگ BD Hypak™ واکسن

سیستم سرنگ آماده تزریق

سرنگ ™BD Hylok

سیستم سرنگ آماده تزریق

سرنگ ™BD Hypak بایوتک

سیستم سرنگ آماده تزریق

سرنگ ™BD Hypak برای داروهای ضد انعقاد

سیستم سرنگ آماده تزریق

سرنگ ™BD Neopak

سیستم سرنگ آماده تزریق

سیستم انتقال دارو اسپری بینی Accuspray

سیستم سرنگ آماده تزریق

سیستم تزریق ™BD Uniject