تاریخچه ما را دنبال کنید

2008

شرکت اوین دارو توسط تیمی مجرب تاسیس گردید.

شرکت اوین دارو نماینده رسمی کمپانی CSL Behring در ایران شد.

2009

شرکت اوین دارو نماینده رسمی کمپانی BD در ایران گردید.

شرکت اوین دارو نماینده رسمی کمپانی Novartis Vaccines در ایران شد.

2010

شرکت اوین دارو نماینده رسمی کمپانی Serum Institute of India در ایران شد.

2011

سبد محصولات CSL گسترش پیدا کرد.

2012

شرکت اوین دارو در جایگاه یکی از مهم‌ترین شرکت‌های همکار با وزارت بهداشت قرار گرفت.

2015

شرکت پخش ممتاز و دارو درمان پارس بر اساس استراتژی‌های رشد و توسعه به گروه دارویی اوین دارو اضافه شدند.

2016

شرکت اوین دارو به عنوان بهترین شرکت از نظر امور رگولاتوری در بین کلیه واردکنندگان دارو در ایران انتخاب گردید.

2020

شرکت دنیا دارو سپهر به گروه دارویی اوین دارو اضافه گردید.

سرمایه‌گذاری گسترده در شرکت نانو دارو پژوهان پردیس صورت پذیرفت.